Metodologia pentru prevenirea și eliminarea violenței de gen

Violența distruge vieți omenești, cauzează suferințe, care pot afecta persoanele implicate pentru tot restul vieții.

Violența este o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului, o cauză și o consecință a inegalității.
Violența duce la degradarea sănătății fizice și mintale, iar trauma suferită poate afecta generații la rând, fiind transmisă inclusiv genetic de la părinți la copii.

Violența în bază de gen este o infracțiune, o încălcare gravă a drepturilor omului și una dintre cele mai răspândite forme de inegalitate bazată pe gen, de unde își trage rădăcinile și pe care o consolidează. Acest fenomen cauzează prejudicii enorme femeilor, copiilor, familiilor, comunităților și societăților.

În scenariul în care violența față de copil se manifestă, unul din punctele de interacțiune constante ale minorilor cu statul o reprezintă școala. În această direcție, Legea nr. 217 din 2003, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, prin articolul 10, descrie rolul Ministerului Educației și Cercetării în adresarea acestei probleme, rol ce include introducerea în curriculumul implementat la clasă a unor activități de învățare pe teme ca egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, respectul reciproc, rezolvarea nonviolentă a conflictelor în relațiile interpersonale, violență de gen și dreptul la integritate personală, precum și combaterea stereotipurilor discriminatorii ce au la bază rolurile de gen, adaptate vârstei și înțelegerii elevilor.

Aceeași lege prevede că judecătorii, procurorii, reprezentanți ai poliției, organizațiile neguvernamentale, precum și instituțiile publice ce desfășoară activitate în domeniu pot desfășura activități extracurriculare în învățământul preuniversitar, pe teme legate de violența domestică.

Principala barieră în implementarea acestui cadru legislativ o reprezintă lipsa unui curriculum acreditat pentru desfășurarea de intervenții la clasă de către cadrele didactice. Această lipsă va crea constant, până la înlăturarea ei, victime ale violenței, dincolo de manifestul împotriva ei și dincolo de legea în vigoare.