Despre proiect

Proiectul are misiunea să combată violența domestică și de gen prin crearea unui cadru sigur pentru respectarea principiului egalității de șanse în învățământul preuniversitar, prin oferirea instrumentelor necesare profesorilor, asistenților sociali și copiilor și prin dezvoltarea de materiale și intervenții ce pot fi preluate la nivelul instituțiilor județene implicate.

Scopul proiectului este acela de a crea un cadru pentru respectarea dreptului la educație, tratament egal, nonviolent și fără discriminare pe bază de gen.

Proiectul, derulat pe o perioadă de 22 de luni (mai 2022 – februarie 2024), va crea un spațiu de dialog între experți în educație, decidenți politici, profesioniști din mediul neguvernamental la nivel național, și părinți, elevi, profesori și directori școlari din 20 de școli care prezintă risc ridicat de abandon școlar, rată mica de promovabilitate, rezultate academice precare, violență, având elevi din familii monoparentale sau situații familiare dificile.