Ce facem în acest proiect?

În perioada 1 ianuarie 2020 –30 septembrie 2020, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au înregistrat 10.656 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatare împotriva minorilor, dintre care în Iași –463, Bacău –514, Vaslui -198, Botoșani -291, Suceava –444, Galați -496, Vrancea -237, Neamț -266.

Din păcate, în acest scenariu, victimele violenței în familie provin, de cele mai multe ori, din medii vulnerabile și cunosc foarte puțin despre serviciile care le sunt destinate sau nu au cunoștințele juridice necesare pentru a-și apăra drepturile, ceea ce le împiedică să se adreseze în instanța de judecată.

Astfel, alegem să intervenim:

1

Dezvoltăm competențe de cetățenie activă, tratament nediscriminatoriu ce au la bază rolurile de gen, pentru profesioniști din învățământ și din mediul ONG, elevi și părinți;

2

Introducem în curriculumul implementat la clasă, activități de învățare pe teme ca egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, respectul reciproc, rezolvarea nonviolentă a conflictelor în relațiile interpersonale, violență de gen și dreptul la integritate personală, precum și combaterea stereotipurilor discriminatorii ce au la bază rolurile de gen, adaptate vârstei și înțelegerii elevilor;

3

Stabilim procedura aplicabilă de către inspectoratele școlare județene în vederea transferării urgente, cu caracter temporar, a copiilor victime sau martori ai violenței domestice la unitatea școlară recomandată de către instituțiile care oferă servicii sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestic;

4

Dezvoltăm, cu sprijinul celorlalte ministere implicate și în colaborare cu organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniu, programe educative pentru cadre didactice, părinți și copii, în vederea prevenirii violenței domestice, a hărțuirii și a violenței sexuale, inclusiv parteneriate școală -comunitate –familie;

5

Creăm, testăm și diseminăm un curriculum, folosit la clasă de către cele 60 de cadre didactice formate, care să faciliteze derularea de activități pe tematici precum egalitatea de șanse și tratament egal, respectul reciproc, rezolvarea non violentă a conflictelor în relațiile interpersonale, violența de gen și combaterea stereotipurilor de gen și a stereotipurilor discriminatorii ce au la bază rolurile de gen;

6

Acredităm cursul pe baza curriculumului creat, ce contribuie la dezvoltarea de competente pe tematica drepturile omului.