Fișe de activități școlare pentru diminuarea cazurilor de violență

December 8, 2023
Povești de pe teren

Violența școlară este un fenomen deosebit de răspândit în România. Școala, o instituție ce ar trebui să reprezinte un mediu armonios atât pentru învățat cât și pentru activități sociale, ajunge uneori să fie un mediu ostil, conflictual și care, inevitabil, modelează într-un fel sau altul modul în care un copil se va maturiza. Devine astfel imperativ să se acționeze la acest nivel pentru a contracara efectele negative ale unui mediu lipsit de siguranță.

Pe baza unui studiu derulat în cadrul proiectului ,,Educație în siguranță de la egal al egal”, am identificat o serie de nevoi care ar putea să faciliteze procesul de gestionare a cazurilor de violență între elevi: nevoia de schimb de bune practici, sprijin pentru profesori în a îmbunătăți modul de comunicare cu tinerii pe tema violenței și alte subiecte adiacente acesteia, cât și accesul la mai multe informații despre tipurile de violență și mecanismele adecvate pentru a le aborda.

Pe baza acestor rezultate, Teach for Romania, în parteneriat cu Asociația Necuvinte au dezvoltat un Curriculum pentru elevi pentru a asigura o înțelegere mai bună a normelor sociale, stereotipurilor, prejudecăților care stau la baza atitudinilor negative care duc la violențe bazate pe gen, precum și dezvoltarea în rândul elevilor a unor competențe pentru rezolvarea nonviolentă a conflictelor în relațiile interpersonale, combaterea stereotipurilor de gen, stereotipurilor discriminatorii ce au la bază rolurile de gen. Curriculumul reprezintă o ofertă pentru clasele a V-a – a VIII-a din învățământul gimnazial și vizează competențele din profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a, contribuind la formarea progresivă a competențelor cheie pentru educația pe parcursul întregii vieți, respectiv a competențelor sociale și civice.

Încurajăm cadrele didactice să descarce o previzualizare din curriculum, care conține propuneri de activități și sugestii metodologice.

 

Descarcă "Activități pentru diminuarea violenței"

 

Proiectul ,,Educație în siguranță de la egal la egal” este derulat de Teach for Romania și Asociația Necuvinte, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.